Aplikacja adwokacka i radcowska 2014 egzamin, pytania, odpowiedzi

 •  
 • Aplikacja adwokacka egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele komentarz, kodeks, 2014

  Aplikacja adwokacka egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele

  Stepaniuk

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Aplikacja adwokacka składa się ...

 • 
Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń komentarz, kodeks, 2014

  Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń

  Kuźmicka-Sulikowska

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów administracji, ekonomii bądź innych kierunków studiów, obejmujących kurs z zakresu prawa cywilnego lub jego części. W założeniu opracowanie to pomyślane ...

 • Aplikacja radcowska egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele komentarz, kodeks, 2014

  Aplikacja radcowska egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele

  Stepaniuk

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Książka Aplikacja radcowska sk ...

 • Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 3 komentarz, kodeks, 2014

  Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 3

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 15.10.2013 rok. Zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom 3 zawiera:- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych,- Kode ...

 • Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 1 komentarz, kodeks, 2014

  Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 1

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 15.10.2013 rok. Zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom 1 zawiera: - Kodeks karny,- Kodeks postępowania karnego,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze ...

 • Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 2 komentarz, kodeks, 2014

  Egzaminy Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka Tom 2

  Aneta Flisek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 5.10.2013 rok. Zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom II zawiera:- Prawo upadłościowe i naprawcze,- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ,- Ustawa o zwalczaniu nieuc ...

 • Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia 2013 Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia 2013 Twoje Prawo

  Aneta Flisek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 08.08.2013 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian ...

 • Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych komentarz, kodeks, 2014

  Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych

  Sołtyk P.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W publikacji przedstawiono organizację systemu kontroli zarządczej – rolę poszczególnych elementów ją tworzących, a także wykorzystanie poszczególnych postulatów standardów kontroli zarządczej w budowaniu nowej koncepcji zarządzania na poziomie jednostek samorządowych. O sukcesie działania kontroli zarządcze ...

 • Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 2 komentarz, kodeks, 2014

  Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 2

  Aneta Flisek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 22.04.2013 rok. Zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom II zawiera:- Prawo upadłościowe i naprawcze,- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ,- Ustawa o zwalczaniu nieu ...

Aplikacja adwokacka i radcowska 2014 egzamin, pytania, odpowiedzi