tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Aplikacja adwokacka 2018 Pytania odpowiedzi tabele

Mariusz Stepaniuk

Aplikacje prawnicze,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381281881 | Wydanie 10/2018 | Stron 1272

Cena: 160.91 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Egzaminu wstępny na aplikację adwokacką w 2018 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Książka Aplikacja adwokacka 2018 Pytania odpowiedzi tabele to idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

- Pomoże zdać egzamin na aplikację - ponad 120 pytań z ubiegłorocznego egzaminu znajdowało się w książce.
- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
- Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.
- Zawiera pytania, które padły na egzaminach wstępnych w latach 2011-2017.
- Pozwala sprawdzić ile pytań z poszczególnych ustaw padło na egzaminach wstępnych oraz zawiera statystykę pytań.

Aplikacja adwokacka pytania, odpowiedzi, tabele obejmuje m.in. testy z:

- prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych;
- Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o prawach konsumenta;
- prawa handlowego i gospodarczego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, prawa wekslowego, ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym Rejestrze Sądowym;
- prawa karnego i prawa wykroczeń: kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: kodeksu pracy, ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
- Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- Prawa budowlanego, mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego oraz nieruchomości;
- Prawa o Unii Europejskiej
- Prawa o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o adwokaturze
Księgarnia prawnicza poleca Aplikacja adwokacka 2018 Pytania odpowiedzi tabele