501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Adam Wacławczyk

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zos
Adam Wacławczyk / Rok wydania 2019
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz praktyczny.
Niniejszy komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi kompleksową analizę zawartych w ustawie przepisów, także dzięki zastosowaniu częściowo odmiennej metodologii przygotowania komentarza w porównaniu z dotychczasową praktyką. Autorzy starali się skomentować odrę
Adam Wacławczyk / Rok wydania 2011
Obligacje komunalne
Obligacje komunalne
Monografia pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z całością problematyki związanej z emisją obligacji komunalnych poprzez przedstawienie funkcji spełnianych przez te papiery wartościowe, ich formy i treści, zagadnienia zdolności do emitowania obligacji, możliwych trybów procesów emisyj
Adam Wacławczyk / Rok wydania 2003

Adam Wacławczyk Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019