501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Agnieszka Gajewska

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawo
Agnieszka Gajewska / Rok wydania 2018
Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Inwestycje w drogi, ochronę środowiska i nowoczesne obiekty użyteczności publicznej są ważnym zadaniem każdej gminy. Problemem jest często brak środków. Możliwość zmiany tej sytuacji daje ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pozwala ona na sfinansowanie zadań publi
Agnieszka Gajewska / Rok wydania 2007

Agnieszka Gajewska Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych