501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Agnieszka Walter

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zos
Agnieszka Walter / Rok wydania 2019

Agnieszka Walter Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019