501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Aleksander Oleszko

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu
Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu
W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W komentarzu
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2016
Prawo o notariacie Komentarze LexisNexis Część 1 Oleszko
Prawo o notariacie Komentarze LexisNexis Część 1 Oleszko
Ustawa z 14 lutego 1991 roku, wielokrotnie nowelizowana, reguluje zagadnienia ustroju notariatu, których dotyczy część I tej publikacji, i czynności notarialnych, których będzie dotyczyła część II. Gruntowne podstawy teoretyczne, poszerzone o bogate orzecznictwo oraz własną praktykę Au
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2011
Prawo rolne
Prawo rolne
Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej i samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charak
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2009
Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu
Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu
Prawo rolne i żywnościowe kierujemy przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o c
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2003
Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej
Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej
Instytucjonalne oraz organizacyjne wyodrębnienie polskiego notariatu w zakresie wykonywania funkcji publicznych państwa, dokonane ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. #8212; Prawo o notariacie, czyni notariat gwarantem bezpieczeństwa obrotu prawnego w rozwijającej się gospodarce rynkowej. Prawidło
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2003
Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego
Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego
Prezentowany podręcznik zawiera m.in. problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem wspólnotowego rynku rolnego, przepływem żywności, bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, kontrolą i zarządzaniem rynkiem spożywczym oraz wprowadzaniem do obrotu organizmów modyfikowa
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2006
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów
Zbiór przepisów odnoszących się do ksiąg wieczystych i hipoteki obejmuje aktualne teksty ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących tej problematyki. W zakresie ksiąg wieczystych uregulowania wskazują na ustrój tych ksiąg, postępowanie wieczystoksięgowe prowadzone w systemie tradycyj
Aleksander Oleszko / Rok wydania 2004

Aleksander Oleszko Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu