501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Andrzej Bałandynowicz

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne
Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne
Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość os
Andrzej Bałandynowicz / Rok wydania 2019

Andrzej Bałandynowicz Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne