501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Andrzej Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w spraw
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2018
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2019
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych Premiera: Luty 2019 roku
Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2019
Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód
Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób zainteresowanych problematyką postępowania rozwodowego. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie od
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2016
Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego
Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach s
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2017
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnymto publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia. W kolejnym 5. wydaniu, z
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2018
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne,\r\nz uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcz
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2017
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne Kompenium zawiera całościowe omówienie
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2014
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne,\r\nz uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcz
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2016
Pisma procesowe w sprawach cywilnych
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów.\r\n\r\nNiniejsze opracowanie zawiera
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2014
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz Zieliński
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz Zieliński Art. 98-110 KPC
Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych, adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Komentarz
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2013
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński
Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych. W publikacji zostały uwzględnione wszystkie zmiany do KPC, wynikające ze zmiany KPC dotyczącej wprowadzenia właściwości odmiejscowionej. Książka obejmuje praktyczny komentarz do: - zwyczajnych środków zaskar
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2013
Koszty sądowe w sprawach cywilnych komentarz
Koszty sądowe w sprawach cywilnych komentarz
Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych, adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Komentarz
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2013
Koszty sądowe w sprawach cywilnych z wprowadzeniem
Koszty sądowe w sprawach cywilnych z wprowadzeniem
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych. Ustawa ta zajmuje
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2008
Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych. Ustawa ta zajmuje
Andrzej Zieliński / Rok wydania 2010

Andrzej Zieliński Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński