501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym
Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD
Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.\r\nElektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania w sklep
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2004
ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/
ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/
Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia (z suplementem elektronicznym). Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć też zestawić w posiłku poszczególne p
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
PORADNIK OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP SKLEP SPOŻYW
PORADNIK OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP SKLEP SPOŻYW
Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2004
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedur
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2009
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego podlegającego kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego podlegającego kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Zapisy w prawie żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek, któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu: „tam gdzie to konieczne, tam gdzie to niezbędne, tam gdzie to stosowne; warunki konieczne, właściwe d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2008
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁUGI CD
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁUGI CD
Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP” (w formacie MS Word), opracowana przez specjalistę do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, schematy technologiczne, ark
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2009
Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza CD
Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza CD
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
DOKUMENTACJA SANITARNA W TRANSPORCIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH Z KOMENTARZEM
DOKUMENTACJA SANITARNA W TRANSPORCIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH Z KOMENTARZEM
Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie m.in. dystrybucji żywności jest przedsiębiorstwem spożywczym (zakładem), a każdy taki zakład ma obowiązek prowadzenia swojej działalności zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz na podstawie procedur u
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Magazyn spożywczy mrożonek
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Magazyn spożywczy mrożonek
Każdy magazyn spożywczy mrożonek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązany jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2004

Barbara Jackiewicz Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)