501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Barbara Jackiewicz

Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia

Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia
Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia
Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie \"Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP. Gastronomia\" autorstwa Barbary Jackiewicz - specjalisty do spraw nadzoru nad
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2005
Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia CD
Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia CD CD-ROM, MS Office 97 lub nowszy, Windows 9x/NT/Me/2000/XP
Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie „Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP”. „Gastronomia\" autor
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2006
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP sklep spożywczy
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP sklep spożywczy
Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2004
Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi
Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedur
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2009
Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza
Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ki
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2013
Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi na płycie CD
Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi na płycie CD CD-ROM, MS Office 97 lub nowszy, Windows 9x/NT/Me/2000/XP
Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP” (w formacie MS Word), opracowana przez specjalistę do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, schematy technologiczne, ark
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2009
Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospożywcza na płycie CD
Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospożywcza na płycie CD CD-ROM, MS Office 97 lub nowszy, Windows 9x/NT/Me/2000/XP
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym
Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2015
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD
WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD
Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.\r\nElektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania w sklep
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2004
ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/
ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/
Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia (z suplementem elektronicznym). Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć też zestawić w posiłku poszczególne p
Barbara Jackiewicz / Rok wydania 2007

Barbara Jackiewicz Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia