501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Biblioteka Administracja Publiczna

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zw
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2017
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych
Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru wła
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2019
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, po
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2019
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2018
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy ksi
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2018
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2018
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowe
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2017
Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.Książka pomoże nie tylko rozwiać
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2017
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobowiązani do usuwania lub zmniejszania powstałych
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2017
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Szczegółowo opisuje rodzaje zezwoleń, k
Biblioteka Administracja Publiczna / Rok wydania 2017

Biblioteka Administracja Publiczna Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji