501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Biblioteka Przetargi Publiczne

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Autorzy ksiażki Najczęstsze błęd
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Zamówienia publiczne krok po kroku
Zamówienia publiczne krok po kroku
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez zło
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustal
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2019
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacz
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przy
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2017
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  Komentarz
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Książka Rozporządz
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powsze
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnik
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówieni
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstaw
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2018
Komisja przetargowa w praktyce Filipek
Komisja przetargowa w praktyce Filipek Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przetargowej, odpowiednio dobrać jej członków i konkretni
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2017
Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy. Czytelnik dowie się, jak tw
Biblioteka Przetargi Publiczne / Rok wydania 2017

Biblioteka Przetargi Publiczne Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych