501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Bogumił Brzeziński

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy int
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2017
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2018
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2018
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z re
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2017
Nowelizacja ordynacji podatkowej
Nowelizacja ordynacji podatkowej
Stan prawny: 1 maja 2016 r.\r\nz uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku.
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2016
Model konwencji OECD Komentarz
Model konwencji OECD Komentarz
Jest to pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie poświęcone zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz umów dwustronnych, których stroną jest Polska. Unikatowość polega na tym, że udało się zebrać grono autorów reprezentujących zarów
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2010
Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie
Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie
Ostatnie 25 lat w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno – politycznymi oraz ze wzrostem znaczenia podatków jako instrumentów polityki gospodarczej. Opracowanie jest próbą prezentacji dorobku polskiej nauki prawa p
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2009
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych Monografie Prawnicze
Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach30 czerwca 2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego przez pryzmatorzecznic
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2011
Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich
Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich
Wykładnia prawa podatkowego w państwach należących do kręgu anglosaskiej kultury prawnej jako przedmiot badań jest interesująca z tego względu, że jej zasady kształtowały się przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat w sposób nieprzerwany aktami rewolucji, okupacji przez inne państwa
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2007
Kodeks podatkowy
Kodeks podatkowy Zbiór przepisów podatkowych
Na całość opracowania składa się zbiór uaktualnionych i ujednoliconych tekstów przepisów podatkowych obowiązujących w naszym kraju w danym roku kalendarzowym. Zaprezentowano w nim wszystkie rodzaje podatków z jakimi mamy do czynienia w życiu gospodarczymi i które znalazły odzwierciedle
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2010
Wstęp do nauki prawa podatkowego
Wstęp do nauki prawa podatkowego
Zamysłem autora niniejszej książki jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu teorii i funkcjonowania współczesnego prawa podatkowego. To, że adresowana jest ona przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych i ma stanowić pomoc w studiowaniu
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2003
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa Komentarz tom 2
Część druga Ordynacji podatkowej zawiera: Postępowanie podatkowe [art. 120 271] Czynności sprawdzające [art.272 280] Kontrolę podatkową [art. 281 292] Tajemnicę skarbową [art. 293 305] Wymianę informacji podatkowych z innymi państwami [art. 305a 305o] Przepisy karne [art.306] Zaświadcze
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2007
Szkice z wykładni prawa podatkowego
Szkice z wykładni prawa podatkowego
Praca jest zbiorem szkiców poświęconych wykładni prawa podatkowego. Dotyczą one podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych z tej dziedziny, będącej - obok legislacji - jednym z zasadniczych filarów systemu prawa podatkowego. Zamierzeniem autora było przede wszystkim zwrócenie uwa
Bogumił Brzeziński / Rok wydania 2002

Bogumił Brzeziński Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym