501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Bogusław Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter Planowana data wydania 26.04.2019
Najnowsze wydanie komentarza do Ordynacji podatkowej zawiera omówienie nowych regulacji związanych z m.in. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, raportowaniem schematów podatkowych oraz cofnięciem skutków unikania opodatkowania.
Bogusław Dauter / Rok wydania 2019
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentującyh klientów przed sądami administracyjnym. Zainteresuje także pracowników organów administracji
Bogusław Dauter / Rok wydania 2018
Kodeks wyborczy komentarz
Kodeks wyborczy komentarz Obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego
Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospo
Bogusław Dauter / Rok wydania 2018
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pe
Bogusław Dauter / Rok wydania 2018
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel
Bogusław Dauter / Rok wydania 2017
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:\r\n- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału peł
Bogusław Dauter / Rok wydania 2015
Podatek dochodowy od osób prawnych 2012 Komentarz
Podatek dochodowy od osób prawnych 2012 Komentarz
Klasyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowany przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do kolejnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem jej treści i najnowszych zmian po nowelizacji, obowiązujących od 2012 roku. Z komentarza Podatek dochodowy od osób p
Bogusław Dauter / Rok wydania 2012
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Oddana do rąk Czytelników książka podatek dochodowy od osób prawnych jest drugą w serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych. Zawiera ona nie tylko orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także wojewódzkich sądów administracyjnych, jako są
Bogusław Dauter / Rok wydania 2006
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś
Profesjonalne opracowanie Woś Tadeusza zawierające uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Zawiera całościowe omówienie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez różnicowania, czy poszczególny jego przepis ma korzenie w przepisach
Bogusław Dauter / Rok wydania 2012
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi Płyta CD z wzorami
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Pod poszczególnymi wzorami są zamieszczone objaśnienia, które pozwolą na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie
Bogusław Dauter / Rok wydania 2011
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Opracowanie zawiera pełny tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów. Autorzy, wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych, ujęli problematykę postępowania przed sądami administ
Bogusław Dauter / Rok wydania 2011
Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz
Jest klasycznym komentarzem do ustawy, która w jednym akcie łączy unormowania prawa podatkowego materialnego i procesowego. W niniejszym siódmym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w szczególności ustawa z 24 września 2010 r., która w istotny sposób z
Bogusław Dauter / Rok wydania 2011
Samorządowe prawo wyborcze
Samorządowe prawo wyborcze Komentarz
Stan prawny 1.08.2010 rok Komentarz do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma na celu ułatwienie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz za pomocą administrację organów sam
Bogusław Dauter / Rok wydania 2010
Samorządowe prawo wyborcze Komentarz + Suplement
Samorządowe prawo wyborcze Komentarz + Suplement
Prezentowane opracowanie zawiera komentarz do dwóch ustaw wyborczych: ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Stanowi on kompleksowe omówienie przepisów regulujących tryb i zasady przygo
Bogusław Dauter / Rok wydania 2006
Wzory pism w sprawach podatkowych
Wzory pism w sprawach podatkowych
Książka zawiera zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pod poszczególnymi wzorami zamieszczone są objaśnienia, które pozwolą na pra
Bogusław Dauter / Rok wydania 2007

Bogusław Dauter Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter