501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Cezary Kulesza

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka Stan prawny 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w pra
Cezary Kulesza / Rok wydania 2018
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego
Cezary Kulesza / Rok wydania 2018
System Prawa Karnego Procesowego Tom 6
System Prawa Karnego Procesowego Tom 6 Strony i inni uczestnicy postępowania karnego
Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewie
Cezary Kulesza / Rok wydania 2016
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz
Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsc
Cezary Kulesza / Rok wydania 2016
Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnopo
Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnopo
We wstępnej części monografii podjęto próbę określenia pojęcia efektywności obrony i jej stosunku do efektywności wymiaru sprawiedliwości. Konkretyzuje się tu także przedmiot opracowania, którym jest formalny aspekt prawa do obrony. Dokonano również podziału czynników efektywności
Cezary Kulesza / Rok wydania 2005

Cezary Kulesza Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka