501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Duże Komentarze Becka

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustaw
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2017
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Admin
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10) + Kodeks cywilny. Tom II Komentarz do artykułów 450-1088. Przepisy wprowadzające
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znan
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło
Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło
Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walo
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: usta
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sąd
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia ret
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613). Cz
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykon
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Prawo ochrony środowiska Komentarz
Prawo ochrony środowiska Komentarz
Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-300
Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje zawarte w kome
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226
Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzi
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz
Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana s
Duże Komentarze Becka / Rok wydania 2018

Duże Komentarze Becka Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz