501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Edycja Sądowa

Kodeks karny Edycja Sądowa 2019

Kodeks karny Edycja Sądowa 2019
Kodeks karny Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 7 stycznia 2019 roku
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykrocze
Edycja Sądowa / Rok wydania 2019
Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2019
Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 7 stycznia 2019 roku
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,- Kodeks postę
Edycja Sądowa / Rok wydania 2019
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa 2019
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 7 stycznia 2019 roku
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporz
Edycja Sądowa / Rok wydania 2019
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2019
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 10 stycznia 2019 roku
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywi
Edycja Sądowa / Rok wydania 2019
Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet
Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet Najnowszy stan prawny październik 2018 roku
W skład pakietu wchodzą:- Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne- Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne- Kodeks cywi
Edycja Sądowa / Rok wydania 2018
Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych i
Edycja Sądowa / Rok wydania 2018
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks po
Edycja Sądowa / Rok wydania 2018
Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze.
Edycja Sądowa / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.Kodeks spółek handlowychnowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)Ustawa
Edycja Sądowa / Rok wydania 2018
Kodeks postępowania administracyjnego 2015 Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego 2015 Edycja Sądowa
Stan prawny: 1 października 2015 rok. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: - Kodeks postępowania administracyjnego - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Edycja Sądowa / Rok wydania 2015
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
KSH Kodeks spółek handlowych 2015 Edycja sądowa
Stan prawny: 1 września 2015 rok. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Nowelę z tego Dziennika Ustaw oznaczono podwójnym stanem prawnym i pogrubionym tekstem. W zbiorze umieszczono ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze ze stanem prawnym na
Edycja Sądowa / Rok wydania 2015
Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa
Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa
Książki z edycji sądowej obejmuje zmiany wchodzące w życie:- 17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634),- 1.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433),- 1.7.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 ze zm.),- 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. – w podwójnym stanie prawnym).
Edycja Sądowa / Rok wydania 2016
Kodeks spółek handlowych 2016 Edycja sądowa
Kodeks spółek handlowych 2016 Edycja sądowa
Stan prawny: 10 czerwca 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) oraz 15.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615). Edycja Sądowa zawiera: - Kodeks spółek handlowych - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
Edycja Sądowa / Rok wydania 2016
Kodeks karny 2016 Edycja sądowa
Kodeks karny 2016 Edycja sądowa
Stan prawny: 18.01.2016 rok. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855). KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzając
Edycja Sądowa / Rok wydania 2016
Kodeks postępowania administracyjnego 2016 Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego 2016 Edycja Sądowa
Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: - Kodeks postępowania administracyjnego - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie org
Edycja Sądowa / Rok wydania 2016

Edycja Sądowa Kodeks karny Edycja Sądowa 2019