501788771
kontakt@bookslandia.pl

Gaertner Maria

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa
Sprawozdawczość i analiza finansowa
W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finans
Gaertner Maria / Rok wydania 2017
Prowadzenie działalności gospodarczej Nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe A351
Prowadzenie działalności gospodarczej Nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe A351
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym ukierunkowaniem na prowadzenie działalności usługowej. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów, słuchaczy oraz nauczycieli kursów kształcących w ramach kwalifikacji A 3
Gaertner Maria / Rok wydania 2015

Gaertner Maria Sprawozdawczość i analiza finansowa