501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ireneusz Kunicki

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz
Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz
Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespo
Ireneusz Kunicki / Rok wydania 2016
Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) w zakresie opłat i kosztów działalności
Ireneusz Kunicki / Rok wydania 2018
Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Komentarz do art. 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 67a–67o PrPacjentU) stanowi jedną z dróg dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę poniesioną przez pacjenta w następstwie tzw. zdarzenia medycznego, a przy tym drogę alternatywną
Ireneusz Kunicki / Rok wydania 2016

Ireneusz Kunicki Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz