501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Joanna Wegner

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administ
Joanna Wegner / Rok wydania 2019

Joanna Wegner Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019