501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarze Becka

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz
Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg
Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg
Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,- śro
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawan
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz określenie
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie Planowany termin wydania 29 marca 2019 roku
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orz
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o obligacjach Komentarz 2019
Ustawa o obligacjach Komentarz 2019
Prezentowane 2. wydanie komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przyk
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Darmowy dostęp do aktów prawnych online
Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o transporcie kolejowym Komentarz 2019
Ustawa o transporcie kolejowym Komentarz 2019
W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.), która stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Wyjaśniono w nim nie tylko znaczenie poszczególnych przepisów, lecz także
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Kodeks wyborczy komentarz Banaszak
Kodeks wyborczy komentarz Banaszak
Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnow
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interes
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz
Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydaw
Komentarze Becka / Rok wydania 2018

Komentarze Becka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz