501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarze Becka

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustaw
Komentarze Becka / Rok wydania 2017
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nin
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) w zakresie opłat i kosztów działalności
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta
W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zos
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz
Komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która wchodzi w życie 25.11.2018 r. - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami f
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Premiera 20 lutego 2019 roku
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r.
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz
W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na: nowe obowiązki administratoró
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Upadłość konsumencka Komentarz
Upadłość konsumencka Komentarz
Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r.
Komentarze Becka / Rok wydania 2017
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Najnowsze wydanie Komentarza do rdynacji podatkowej zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidu
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Admin
Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadz
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawan
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie Premiera: 15 lutego 2019
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orz
Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz
Komentarze Becka / Rok wydania 2019

Komentarze Becka Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz