501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarze praktyczne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: procedury Niebieskiej Karty, zakazu zbliżania się, zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński
Komentarz szczegółowo omawia m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej, reguły funkcjonowania szkół doktorskich.
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz. Publikacja w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy.
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w pra
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018
Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), któ
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018

Komentarze praktyczne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019