501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarze praktyczne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karne
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz. Publikacja w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyjnego,Prawa bankowego.Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w publikacji dotyczą m.i
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz 2019 Izdebski Zieliński
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz 2019 Izdebski Zieliński
W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka Stan prawny 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w pra
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018
Specustawa mieszkaniowa Komentarz 2019
Specustawa mieszkaniowa Komentarz 2019 Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
Autorzy komentarza omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środk
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Komentarz
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Komentarz
Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), któ
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018
Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)
Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickic
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2019
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 1 marca 2018 roku
Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawi
Komentarze praktyczne / Rok wydania 2018

Komentarze praktyczne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019