501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Małgorzata Sieradzka

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepisów.
Małgorzata Sieradzka / Rok wydania 2019
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz
W komentarzu omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości. Autorka szczegółowo opisała takie instytucje jak:- ujednolicenie roszczeń,- pozew grupowy
Małgorzata Sieradzka / Rok wydania 2018
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany
Małgorzata Sieradzka / Rok wydania 2018
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawiedliwości podejmowanych po 1989 r., która jednoc
Małgorzata Sieradzka / Rok wydania 2016
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz
W opracowaniu w sposób kompleksowy omówiono ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Dokonano szczegółowej analizy nowych rozwiązań, w szczególności takich instytucji, jak: ujednolicenia roszczeń, pozwu grupowego, reprezentanta grupy czy wyroku przesądzającego o odpowiedz
Małgorzata Sieradzka / Rok wydania 2010

Małgorzata Sieradzka Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego