501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Mirosław Granat

Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi

Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi
Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi
Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej ósme wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest
Mirosław Granat / Rok wydania 2018
Prawo konstytucyjne Wybór aktów prawnych
Prawo konstytucyjne Wybór aktów prawnych
Publikacja zawiera obszerny zbiór aktów normatywnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Książka ta ma służyć przede wszystkim jako materiał dydaktyczny dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Może być także wykorzystywana w praktyce związanej ze stosowaniem prawa. Dokonany
Mirosław Granat / Rok wydania 2009
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach
Autor omawia m.in. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, zasady naczelne Konstytucji RP, źródła prawa, zasady prawa wyborczego. Opisuje także parlament, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą.
Mirosław Granat / Rok wydania 2009
Zagadnienia prawa parlamentarnego
Zagadnienia prawa parlamentarnego Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Serock, 1-3 czerwca 2006 r.
W czerwcu 2006 r., podczas corocznego zjazdu polskich prawników konstytucjonalistów, wygłoszono sześć referatów. Ich autorzy (m.in. profesorowie Marek Safjan, Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt i Paweł Sarnecki) poruszyli tematy z zakresu prawa parlamentarnego, które w ostatnim okresie najbardzi
Mirosław Granat / Rok wydania 2007

Mirosław Granat Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi