501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Paweł Banasik

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019
Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019
Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarza w przystępny sposób przedstawia najważniejsze
Paweł Banasik / Rok wydania 2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykonawców, decyduje ona o kształcie postępowania.\r\nP
Paweł Banasik / Rok wydania 2011
Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W procesie tym najważniejsza jest prawidłowość działania zamawiającego. Wszelkiego rodzaju niezgodności z prawem oraz niejasności są dostrzegane prz
Paweł Banasik / Rok wydania 2011

Paweł Banasik Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019