501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Piotr Gołaszewski

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Premiera 28 lutego 2019 roku
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r.
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2019
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Komentarz. Wzory pism i kazus
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądow
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2017
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyja
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2015
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz Wzory pism i kazus
Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministr
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2015
Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka
Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka
Drugie – rozszerzone i uzupełnione\r\n– wydanie niniejszych Plansz Becka.\r\nOkres od 2009 r., kiedy niniejsze Plansze Becka po raz pierwszy trafiły w ręce Czytelników, charakteryzował się dużą dynamiką zmian prawa procesowego administracyjnego. W drugim wydaniu uwzględniono wszystkie te n
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2011
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o sz
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2013
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotycząc
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2014
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem
Książka autorstwa Gołaszewski Piotr omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. Wyboru właściwego środk
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2012
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji d
Piotr Gołaszewski / Rok wydania 2015

Piotr Gołaszewski Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz