501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Podatkowe Komentarze Becka

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Darmowy dostęp do aktów prawnych online
Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydaw
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019 Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019 Helin Planowany termin wydania 29 marca 2019 roku
Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i jud
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotyczące wartości transakcji fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zaprezentowano także interpretacje podatkowe oraz zasadę określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Uwzględniono najnowsze zmiany wynikaj
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 201
VAT Komentarz 2019 Michalik
VAT Komentarz 2019 Michalik Planowany termin wydania Marzec 2019 roku
VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2017
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzię
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotycząc
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyj
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2015
Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin
Piąte wydanie do ustawy o rachunkowości autorstwa Helin Andre uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 rok. Autor omawia w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Komentarz
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2012

Podatkowe Komentarze Becka Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019