501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Podatkowe Komentarze Becka

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019 Premiera: Luty 2019 roku
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zos
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Najnowsze wydanie Komentarza do rdynacji podatkowej zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidu
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2017
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegó
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
VAT Komentarz Michalik
VAT Komentarz Michalik
VAT Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książka w sposób wy
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzię
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotycząc
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2018 r. (t.j. Dz.U. z
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy,
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2018
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyj
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2015
Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin
Piąte wydanie do ustawy o rachunkowości autorstwa Helin Andre uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 rok. Autor omawia w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Komentarz
Podatkowe Komentarze Becka / Rok wydania 2012

Podatkowe Komentarze Becka Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019