501788771
kontakt@bookslandia.pl

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 Wysyłka książki nastąpi 10 grudnia 2018 roku
Wysyłka książki nastąpi 10 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ust
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne. W 2017 r. weszło w życie wie
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2017
Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck Stan prawny: 5 czerwca 2018 roku
W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, student
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2018
Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok
Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2012 r. poz. 474
Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodow
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2012
Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka
Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka Uwzględnia zmiany przepisów na 09 maja 2012 rok
Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodow
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2012
Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka
Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka
Stan prawny 11.05.2013 rok. Książka zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2014 r. (ustawa o podatku od towarów i usług). Jest w nim wiele nowych rozporządzeń w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Do niniejs
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2013
Podatki 2014 Beck
Podatki 2014 Beck
Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są zwłaszcza z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków połączonych z pojazdami samochodowymi również z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykor
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2014
Podatki 2014 Becka
Podatki 2014 Becka
Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła przemiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te powiązane są wyjątkowo z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków połączonych z pojazdami samochodowymi także z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wyko
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2014
Podatki 2015 Beck
Podatki 2015 Beck
Podatki 2015, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe: - Ordynację podatkową 2015, - ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, - ustawę o podatku dochodowym
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2015
Podatki 2015 Becka
Podatki 2015 Becka
Stan prawny: 16 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 808). Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. Treść Artykułów, które uległy zmianie po opublikowaniu wydania Podatki 2015 - została pogrubiona (nie dotyczy załączników). W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2015
Podatki 2016 Beck
Podatki 2016 Beck
Stan prawny: 7.1.2016 rok. Zawiera zmiany wchodzące w życie do 30.06.2016 r. [z wyjątkiem ustawy nr 1 oraz 3, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm. z Dz.U. z 2015 r. poz. 2184) oraz ustawy nr 14, która wchodzi w życie 1.07.2016 r.]. W ksi
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2016
Podatki 2016 Beck Stan prawny 1 lipca 2016 roku
Podatki 2016 Beck Stan prawny 1 lipca 2016 roku Stan prawny: 1 lipca 2016 r. ze zmianami wchodzącymi w życie do dnia 1 stycznia 2017 r. włącznie.
Książka uwzględnia ważne zmiany dotyczące m.in.:- powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - z faktem, iż działanie niezgodnie z tym przepisem, m
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2016
Podatki 2017 Beck
Podatki 2017 Beck
Stan prawny: czerwiec 2017 r. Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o p
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Rok wydania 2017

Podatkowe Teksty Ustaw Becka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018