501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Podręcznik prawo

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz
Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz
Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespo
Podręcznik prawo / Rok wydania 2016
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskieg
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo międzynarodowe publiczne
Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni. Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowan
Podręcznik prawo / Rok wydania 2004
Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka
Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymi
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki
W książce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dot
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski
W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,- stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe,- oświadczenie woli i czynności prawne,- ochrona dóbr osobistych,- przedstawicielstwo
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Prawo administracyjne Zimmermann
Prawo administracyjne Zimmermann
Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teo
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej
Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych. W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi moż
Podręcznik prawo / Rok wydania 2016
Prawo karne Część ogólna
Prawo karne Część ogólna Książka przedstawia część ogólną prawa karnego
Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środka
Podręcznik prawo / Rok wydania 2017
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych
W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcjonowania zawodu komornika sądowego, wynikającą z usta
Podręcznik prawo / Rok wydania 2019
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców, um
Podręcznik prawo / Rok wydania 2019
Historia ustroju i prawa polskiego Bardach
Historia ustroju i prawa polskiego Bardach
Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii za pomocą doświadczonych profesorów, którzy barwnie i w uporządkowany sposób zdołali zmieścić w jednym tomie także
Podręcznik prawo / Rok wydania 2010
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadan
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Książka to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności do pracy oraz utraty żywiciela, a także ich ochronę
Podręcznik prawo / Rok wydania 2018

Podręcznik prawo Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz