501788771
kontakt@bookslandia.pl

Podręczniki Prawnicze

Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze
Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze
Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2019
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku p
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na p
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian
Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. W książce Prawo spadkowe przedstawiono m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, pr
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także d
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański
Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański
Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- pr
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Zobowiązania część ogólna Olejniczak
Zobowiązania część ogólna Olejniczak
Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpo
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkre
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Postępowanie karne
Postępowanie karne
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo pracy Florek
Prawo pracy Florek
W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa w
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo wyznaniowe Mezglewski
Prawo wyznaniowe Mezglewski
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku Prawo wyznaniowe przedstawiono aktualnie obowiązujące unormowania dotyczące sytuacji prawnej osób duchownych, finansowania kościołów, statusu jednostki w zakresie wolności sumienia i religi
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2011
Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.W podręczniku \"Historia ustroju i prawa sadowego Polski\" omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa:- dawnej Polski do 1795 r.,- ziem polskich pod zaborami do 1918 r.,-
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski
Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski
W podręczniku Prawo międzynarodowe publiczne zawiera omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, przedmiotem tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orze
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018

Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze