501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Podręczniki Prawnicze

Prawo rzeczowe Gniewek

Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także d
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu
Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu
W podręczniku Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:- modeli sądowej kontroli administracji publicznej,- ewolucji i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce,- zasad i trybów postępowania sądowoadminist
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkre
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku p
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Postępowanie administracyjne Federczyk
Postępowanie administracyjne Federczyk
Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępo
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo Rzymskie instytucje
Prawo Rzymskie instytucje
Podręcznik z prawa rzymskiego obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia: znaczenie praw
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2014
Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański
Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański
Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- pr
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck
Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck
Podręcznik z postępowania cywilnego zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:rodzajów postępowania cywilnego,przesłanek procesowych i materialnoprawnych,organów i uczestników postępowania,przebiegu pos
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2017
Prawo giełdowe Zacharzewski Podręczniki Prawnicze
Prawo giełdowe Zacharzewski Podręczniki Prawnicze
Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki Planowany termin wydania 20 lutego 2019
Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek h
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2019
Prawo wykroczeń materialne i procesowe
Prawo wykroczeń materialne i procesowe
Podręcznik ten przedstawia problematykę obejmowaną pojęciem prawa wykroczeń, zarówno zagadnienia prawa materialnego, jak i procesowego. Takie ujęcie uzasadnione jest przede wszystkim tym, że na studiach prawniczych\r\nlub administracyjnych wykład prawa wykroczeń obejmuje obydwie te dziedziny
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian
Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. W książce Prawo spadkowe przedstawiono m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, pr
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa w
Podręczniki Prawnicze / Rok wydania 2018

Podręczniki Prawnicze Prawo rzeczowe Gniewek