501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Rafał Reiwer

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Premiera 28 lutego 2019 roku
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r.
Rafał Reiwer / Rok wydania 2019
Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz
Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Publikacja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, tj. adwokatów i radców prawnych, a także do notariuszy, prokuratorów i sędziów. Tym ostatnim może być pomocna w rozwiązywaniu niełatwych przecież dylematów na tle oceny wątpliwości co do ich bezstronności. Publikacja kiero
Rafał Reiwer / Rok wydania 2017

Rafał Reiwer Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz