501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Robert Pabis

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019 Zawiera zmiany, które wejdą w życie 1.3.2019 roku
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Robert Pabis / Rok wydania 2018
Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych
Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie cywilnym. Kolejne
Robert Pabis / Rok wydania 2018
Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego składa
Robert Pabis / Rok wydania 2017
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-300
Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:
Robert Pabis / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226
Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzi
Robert Pabis / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k
Robert Pabis / Rok wydania 2017
Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b
Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b
W skład pakietu wchodzą: Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a i Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 227-300 KSH.Tom 2b
Robert Pabis / Rok wydania 2018
Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633. Stan prawny 1 września 2016 roku
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana strukt
Robert Pabis / Rok wydania 2016

Robert Pabis Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019