501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Roman Hauser

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter Planowana data wydania 26.04.2019
Najnowsze wydanie komentarza do Ordynacji podatkowej zawiera omówienie nowych regulacji związanych z m.in. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, raportowaniem schematów podatkowych oraz cofnięciem skutków unikania opodatkowania.
Roman Hauser / Rok wydania 2019
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustaw
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Admin
Roman Hauser / Rok wydania 2018
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadminist
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego
Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwór
Roman Hauser / Rok wydania 2018
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Metodyka pracy w sądach administracyjnych
Metodyka pracy w sądach administracyjnych
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności p
Roman Hauser / Rok wydania 2018
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony
Roman Hauser / Rok wydania 2018
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zm
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, probl
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego.
Roman Hauser / Rok wydania 2016
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek d
Roman Hauser / Rok wydania 2017
Podmioty administrujące
Podmioty administrujące System Prawa Administracyjnego
W tomie 6 Podmioty administrujące omówione zostały zagadnienia dotyczące: rodzajów organów administracji publicznej, systemu administracji publicznej; genezy i zadań samorządu terytorialnego; form współpracy jednostek samorządu terytorialnego; systemu organów administracji państwowej; o
Roman Hauser / Rok wydania 2011
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12 System Prawa Administracyjnego
Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: - ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które określają zasady odpowiedzialności
Roman Hauser / Rok wydania 2016

Roman Hauser Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter