501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Rup Wojciech

Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
Rup Wojciech / Rok wydania 2019
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Książka niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – czwarte zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. WAŻNE – zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor książ
Rup Wojciech / Rok wydania 2016
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze
Rup Wojciech / Rok wydania 2017
Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komenta
Rup Wojciech / Rok wydania 2017
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat - klasyfikowaniem podmiotów sporządza
Rup Wojciech / Rok wydania 2016
Komentarz do planu kont Augustowska Rup
Komentarz do planu kont Augustowska Rup dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozpor
Rup Wojciech / Rok wydania 2016
Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska
dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwa
Rup Wojciech / Rok wydania 2017
Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka polecana dla służb finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych działających w formie osób prawnych. Całościowe omó
Rup Wojciech / Rok wydania 2015
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Te nowe komentarze dotyczą odniesień i porównań sprawozdań finansowych do przepisów i zasad rozpo
Rup Wojciech / Rok wydania 2014
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Autor porusza wiele problematycznych zagadnień dotyczących praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia tej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finan
Rup Wojciech / Rok wydania 2013
Komentarz do planu kont
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);\r\n rozporządzenia Ministra F
Rup Wojciech / Rok wydania 2014
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.Autor, doświadczony praktyk: ­ omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
Rup Wojciech / Rok wydania 2012
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Najnowsze wydanie książki o sprawozdaniu finansowym uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem operacji z zakresu gospodarki finansowej i ich odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych. Dodane nowe przykłady liczbowe i rozwi
Rup Wojciech / Rok wydania 2016

Rup Wojciech Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)