501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Sektor publiczny w praktyce

Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów

Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów
Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów
Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokum
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2017
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje się na zasadach funk
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Zmiany w finansach publicznych 2019
Zmiany w finansach publicznych 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej pr
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych Wysyłka 30 stycznia 2019 roku
Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustaw
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Wynagrodzenia w oświacie Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
Wynagrodzenia w oświacie Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecen
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dost
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD
Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w in
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Zmiany w finansach publicznych 2019
Zmiany w finansach publicznych 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej pr
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwości
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życ
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD
Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD + Suplement omawiający zmiany z kwietnia 2018 r. + Płyta CD
Wyjaśnienia do najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej. W dniu 18.4.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już 22.8.2018 r. Na jej podstawie przygotowaliśmy publikacje, która w sposób kompleksowy opisuje poszczeg
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018

Sektor publiczny w praktyce Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów