501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Sektor publiczny w praktyce

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życ
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Opłaty za przedszkola publiczne Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja
Opłaty za przedszkola publiczne Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 tej ustawy opłaty za korzystanie z wychowania prz
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Zmiany w finansach publicznych 2019
Zmiany w finansach publicznych 2019
1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finan
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD
Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w in
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom. Dlatego w poradniku prezentujemy wszystkie formalne rozwiąz
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury
Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury
Celem publikacji jest przekazanie w przejrzysty sposób zasad udostępniania informacji publicznej w instytucjach kultury. Procedura udostępnienia informacji na wniosek przedstawiona została w formule „krok po kroku\" jako proces, który rozpoczyna skuteczne złożenie wniosku poprzez ocenę, czy
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwości
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dost
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD
Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD
Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu d
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych
Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka
Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka
Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organiza
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości ujęcie praktyczne
Podatek od nieruchomości to najistotniejszy dochód w gminnych budżetach wśród tych należności, które są wpłacane bezpośrednio do gmin – dlatego znajomość regulacji prawnych związanych z jego prawidłowym wymiarem jest wiedzą bardzo pożądaną z punktu widzenia zapewnienia wpływów
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2019
Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów
Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów
Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokum
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2017
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje się na zasadach funk
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustaw
Sektor publiczny w praktyce / Rok wydania 2018

Sektor publiczny w praktyce Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów