501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Stefan Babiarz

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter Planowana data wydania 26.04.2019
Najnowsze wydanie komentarza do Ordynacji podatkowej zawiera omówienie nowych regulacji związanych z m.in. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, raportowaniem schematów podatkowych oraz cofnięciem skutków unikania opodatkowania.
Stefan Babiarz / Rok wydania 2019
Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
W książce w sposób kompleksowy zostały zaprezentowane instytucje spadku, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności rzeczy i praw majątkowych. W pierwszej części książki Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym zostały omówione m.in. dziedziczenie, zapis zwykły i zapis win
Stefan Babiarz / Rok wydania 2018
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel
Stefan Babiarz / Rok wydania 2017
Prawo zamówień publicznych Komentarz Babiarz
Prawo zamówień publicznych Komentarz Babiarz
Trzecie wydanie komentarza LexisNexis zawiera omówienie najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła w życie 20 lutego 2013 r., a także implementowanych przepisów dyrektywy obronnej. Nowelizacja ta ma umożliwić dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzina
Stefan Babiarz / Rok wydania 2013
Wzory pism w sprawach podatkowych
Wzory pism w sprawach podatkowych
Książka zawiera zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pod poszczególnymi wzorami zamieszczone są objaśnienia, które pozwolą na pra
Stefan Babiarz / Rok wydania 2007
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowo administracyjnych omawiają kwestie dotyczące opłat i kosztów ponoszonych w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, przed sądami administracyjnymi, a także zwolnienia od kosztów, wynagradzania pełnomocników procesowych i kosztó
Stefan Babiarz / Rok wydania 2009

Stefan Babiarz Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter