501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Sylwia Spurek

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karne
Sylwia Spurek / Rok wydania 2019
MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo
Sylwia Spurek / Rok wydania 2016
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz
Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsc
Sylwia Spurek / Rok wydania 2016

Sylwia Spurek Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019