501788771
kontakt@bookslandia.pl

Tomasz Lipowski

Raje podatkowe a unikanie opodatkowania

Raje podatkowe a unikanie opodatkowania
Raje podatkowe a unikanie opodatkowania
Problem wykorzystywania rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych jest obecnie bardzo aktualny, także ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Książka poświęcona jest przede wszystkim związkowi pomiędzy unikaniem opodatkowania a istnieniem rajów podatkowych. W
Tomasz Lipowski / Rok wydania 2004

Tomasz Lipowski Raje podatkowe a unikanie opodatkowania