501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ustawy w praktyce

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2019
Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Ustawa o Samorządowych Kolegiach O
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2019
Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz
Niniejszy komentarz stanowi pierwsze na rynku książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2019
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz
Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 paź
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2019
Ustawy samorządowe Komentarz
Ustawy samorządowe Komentarz
Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gm
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2018
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz
Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administrac
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2016
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglą
Ustawy w praktyce / Rok wydania 2017

Ustawy w praktyce Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne