501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wojciech Dmoch

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy,
Wojciech Dmoch / Rok wydania 2018
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2017
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2017
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy,
Wojciech Dmoch / Rok wydania 2017
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych Wojciech Dmoch. Komentarz zawiera m.in.: analizę poszczególnych artykułów ustawy, liczne przykłady ilustrujące praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów, interpretacje prawa podatkowego, najnowsze orzeczenia sądowe. Komentarz podatek doc
Wojciech Dmoch / Rok wydania 2010
Podatek dochodowy od osób prawnych 2012
Podatek dochodowy od osób prawnych 2012 Podatkowe komentarze Becka
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to został
Wojciech Dmoch / Rok wydania 2012
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aktualnym, rzetelnym i kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z tym podatkiem. Książka dostarcza praktycznej wiedzy w formie licznych przykładów, tematycznie dobranego orzecznictwa i rozwiązań prezentowanych przez Autor
Wojciech Dmoch / Rok wydania 2007

Wojciech Dmoch Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019