501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wojciech Morawski

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy int
Wojciech Morawski / Rok wydania 2017
Prawo finansów publicznych
Prawo finansów publicznych
To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Książka uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2016 roku. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. \r\n- 2. Regulacja prawna podstaw finansów publi
Wojciech Morawski / Rok wydania 2016
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji
Wojciech Morawski / Rok wydania 2018
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z re
Wojciech Morawski / Rok wydania 2017
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Komentarz
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorzy komentarza, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacjami Ministra Finansów, Głównego Urzędu Na
Wojciech Morawski / Rok wydania 2016
Nowelizacja ordynacji podatkowej
Nowelizacja ordynacji podatkowej
Stan prawny: 1 maja 2016 r.\r\nz uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku.
Wojciech Morawski / Rok wydania 2016
Stare okręgi przemysłowe
Stare okręgi przemysłowe
Dezinndustrializacja stanowi logiczny i nieuchronny skutek industrializacji. Związane jest to z ogólna tendencja do wzrostu znaczenia sektora usług kosztem przemysłu.
Wojciech Morawski / Rok wydania 2008
Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku
Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku
Niniejsza praca jest zbiorem dziesięciu opracowań autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, w których tradycje kształcenia ekonomistów sięgają okresu przed II wojną światową, a nawet wcześniejszego.
Wojciech Morawski / Rok wydania 2007
Kodeks podatkowy
Kodeks podatkowy Zbiór przepisów podatkowych
Na całość opracowania składa się zbiór uaktualnionych i ujednoliconych tekstów przepisów podatkowych obowiązujących w naszym kraju w danym roku kalendarzowym. Zaprezentowano w nim wszystkie rodzaje podatków z jakimi mamy do czynienia w życiu gospodarczymi i które znalazły odzwierciedle
Wojciech Morawski / Rok wydania 2010
Kronika szczytów G-7/G-8
Kronika szczytów G-7/G-8
Książka umożliwia poznanie mechanizmów podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Coroczne spotkania przywódców najbardziej rozwiniętych państw świta wyznaczały rytm epoki, która rozpoczęła się podczas kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych, a dziś na naszych
Wojciech Morawski / Rok wydania 2009
Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku
Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku
Są trzy powody, dla których warto przeczytać tę książkę: 1. By mieć świadomość, co nam grozi lub gdzie może pojawić się szansa na poprawę sytuacji. Zjawiska finansowe wpływają na nasze życie. Pojedynczy człowiek może odczuwać bezsilność wobec potęgi wybuchu wulkanu, ale odrob
Wojciech Morawski / Rok wydania 2008

Wojciech Morawski Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym