501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wojciech Radecki

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski
Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski
Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię
Wojciech Radecki / Rok wydania 2018
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego. Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny
Wojciech Radecki / Rok wydania 2018
Prawo ochrony środowiska Komentarz
Prawo ochrony środowiska Komentarz
Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.
Wojciech Radecki / Rok wydania 2018
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe.
Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej
Wojciech Radecki / Rok wydania 2017
Ustawa o lasach Komentarz Radecki
Ustawa o lasach Komentarz Radecki
Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyr
Wojciech Radecki / Rok wydania 2017
Ustawa o odpadach Komentarz
Ustawa o odpadach Komentarz
Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, a także wiele rozwi
Wojciech Radecki / Rok wydania 2016
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Utrzymanie czystości i porządku w gminach Praktyczne Komentarze
Komentarz ma na celu rozwiązanie licznych wątpliwości interpretacyjnych wynikających z ustawy. Przepisy dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminach mają sporo odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach, przepisów antymonopolowych i od da
Wojciech Radecki / Rok wydania 2012
Instytucje prawa ochrony środowiska
Instytucje prawa ochrony środowiska Geneza, rozwój, perspektywy
W monografii Autorzy przedstawiają syntetyczny obraz prawa ochrony środowiska, analizując kilkadziesiąt jego najbardziej charakterystycznych instytucji. Poszukują odpowiedzi na pytania o genezę tych instytucji, zdania, jakie postawił przed nimi ustawodawca, ukształtowanie tych instytucji ora
Wojciech Radecki / Rok wydania 2010
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz
Jest to już czwarte podejście komentatorskie do ustawy z 1995 r.\r\no ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentowałem ją dwukrotnie\r\nw latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w Wydawnictwie Towarzystwa\r\nNaukowego Prawa Ochrony Środowiska (Wrocław 1995 i 1998), po raz trzeci w Wydawn
Wojciech Radecki / Rok wydania 2012
Prawo łowieckie
Prawo łowieckie Komentarz. Stan prawny 1 marca 2012 rok
Uaktualnione wydanie Komentarza do Prawa łowieckiego ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim istotną zmianą rozdziału 4 samej ustawy Prawo łowieckie. Istotnymi zmianami podstawowego aktu wyk
Wojciech Radecki / Rok wydania 2012
Kodeks wykroczeń Komentarze Becka
Kodeks wykroczeń Komentarze Becka
Od 4. wydania naszego Komentarza do Kodeksu wykroczeń minęły cztery lata. W tym czasie Kodeks wykroczeń doczekał się dwóch tekstów jednolitych pierwszy z nich (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756\r\nze zm.) był już czterokrotnie nowelizowany; ostatnią ustawą z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy
Wojciech Radecki / Rok wydania 2011
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz Stan prawny 30.06.2011 rok
Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania
Wojciech Radecki / Rok wydania 2011
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim Monografie
Tematyka publikacji koncentruje się wokół pojęcia walorów turystycznych rozumianych jako pewne wartości środowiska nie tylko przyrodniczego, lecz także kulturowego, których istnienie oraz utrzymanie w należytym stanie jest bardzo ważne dla turystyki i jej rozwoju. W opracowaniu podjęto p
Wojciech Radecki / Rok wydania 2011
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz.
Komentarz wyjaśnia liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy, której skomplikowane przepisy zawierają sporo odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów antymonopolowych, i które od dawna domagały się szczegółowej, ale i prz
Wojciech Radecki / Rok wydania 2008
Ustawa o odpadach
Ustawa o odpadach Komentarz
Prawo dotyczące odpadów stało się jednym z najrozleglejszych i najbardziej skomplikowanych segmentów prawa ochrony środowiska w prawie międzynarodowym, prawie wspólnotowym (prawie Unii Europejskiej) i prawie wewnętrznym wielu państw świata, także i Polski. Autor, korzystając ze swego wi
Wojciech Radecki / Rok wydania 2006

Wojciech Radecki Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski