501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Zbigniew Kmieciak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Stan prawny 20 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60)
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administ
Zbigniew Kmieciak / Rok wydania 2019
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego.
Zbigniew Kmieciak / Rok wydania 2016
Postępowanie administracyjne w Europie
Postępowanie administracyjne w Europie
W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokonań, będąc zarazem źródłem inspiracji dla krajowego ustawodawcy oraz dla praktyki. Zawarte
Zbigniew Kmieciak / Rok wydania 2010
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
Niniejsza monografia jest pierwszą, przekrojową analizą zagadnienia mediacji i koncyliacji w polskiej literaturze prawniczej. Przygotowując ją autor wykorzystał oryginalne materiały i dane zebrane w czasie swoich pobytów naukowych za granicą. W pracy przedstawiono charakterystkę mediacji i
Zbigniew Kmieciak / Rok wydania 2004
Postępowanie administracyjne w Europie
Postępowanie administracyjne w Europie
Pomysł napisania książki zrodził się w trakcie seminariów doktorskich prowadzonych w Katedrze Postępowania Pomysł napisania książki zrodził się w trakcie seminariów doktorskich prowadzonych w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Adm
Zbigniew Kmieciak / Rok wydania 2005

Zbigniew Kmieciak Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019