501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Zdzisław Fedak

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawo
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2018
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2017
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek małych
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2016
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, sk
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2016
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2015
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, sk
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2015
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania,
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2014
Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania,
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2013
Zamknięcie roku 2012 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2012 Rachunkowość
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania,
Zdzisław Fedak / Rok wydania 2013

Zdzisław Fedak Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych