501788771
kontakt@bookslandia.pl

Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie) wymagania: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB

Dariusz Smoliński

filmy na pendrivie,

Wydawnictwo ODDK


Isbn VD1245P | Wydanie 1/2018 | Stron 0

Cena: 103.99

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.
Kanał pozostaje jednym z podstawowych sposobów zapewnienia mechanikowi dostępu do pojazdu od dołu, jednak praca w kanałach i przy rampach samochodowych tylko z pozoru jest bezpieczna. W rzeczywistości stwarza ona wiele zagrożeń (wpadnięcie do kanału, poślizgnięcie się na schodach do kanału, uderzenie pracownika głową o podwozie naprawianego pojazdu, upuszczenie ciężkiego przedmiotu na pracownika znajdującego się w dole czy nawet niebezpieczeństwo zatrucia się gazami, a nawet uduszenia).

Film Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach to prezentacja poprawnych i błędnych praktyk, przypomnienie zasad i przepisów, fachowy komentarz na temat:
bezpiecznej konstrukcji kanału,
wyposażenia kanału,
oznakowania kanału,
bezpiecznego wprowadzania pojazdów,
bezpiecznej pracy w kanale,
bezpiecznego korzystania z ramp.

Księgarnia prawnicza poleca Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie)