tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

C.H. Beck

Internet Informacja przestrzenna Spatial Information
Internet Informacja przestrzenna Spatial Information
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje – według polskiej ustawy implementującej dyrektywę INSPIRE – zbiory danych przestrzennych występujące w postaci elektronicznej. Organy publicz
Szpor Grażyna / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Telekomunikacja
Kodeks drogowy
Kodeks drogowy b
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Flisek Aneta / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo o ruchu drogowym
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. TWOJE PRAWO
Flisek Aneta / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europej
Kenig Witkowska Maria Magdalena / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo unii europejskiej
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Pub
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Kodeks postępowania cywilnego
Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro
Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro Spojrzenie pokryzysowe
Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stab
Kochaniak Katarzyna / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Historia Unii Europejskiej
Sport a przestępczość zorganizowana
Sport a przestępczość zorganizowana U
Opracowania zawarte w książce stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Sport a przestępczość zorganizowana, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2017 r. na Wydziale Praw
Leciak Michał / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość Zbrodnie
The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics
The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat dylematu moralnego w kontekście etyki prawniczej. W pierwszej części monografii (teoretycznej), autorzy prezentują pojęcie dylematu na gruncie m
C.H. Beck / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Etyka
Nowe prawo przedsiębiorców
Nowe prawo przedsiębiorców U
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszuk
Dobaczewska Anna / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Ocena inwestycji międzypokoleniowych kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów
Ocena inwestycji międzypokoleniowych kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów
Podejmowane współcześnie projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość. Nierzadko, w jaki sposób w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich
Foltyn Zarychta Monika / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Inwestycje
Ochrona osób trzecich w prawie międzynarodowym
Ochrona osób trzecich w prawie międzynarodowym Third Party Protection in Private International Law
Monografia analizuje z perspektywy różnych regulacji prawnych problematykę ochrony osób trzecich w obrocie międzynarodowym. Potrzeba ochrony osób trzecich na płaszczyźnie prawa prywatnego mię
Kozioł Agata / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo międzynarodowe
Principles of Polish Labour Law
Principles of Polish Labour Law
Monografia dotyczy zagadnień podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Analizie poddane zostały zasady indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Omówione zostały również zasady dotyczące post
Baran Krzysztof W. / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo pracy
Public Land Law in Poland; Resureces Administration and USE
Public Land Law in Poland; Resureces Administration and USE U
Monografia składa się z 6 rozdziałów dotyczących zagadnień administracji publicznej, gruntów publicznych oraz szeroko pojetej gospodarki nieruchomościami. Książka przybliża anglojęzycznemu
Możdżeń Marcinkowski Michał / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo administracyjne
Sektory infrastrukturalne problematyka prawna
Sektory infrastrukturalne problematyka prawna U
Tematyka publikacji Sektory infrastrukturalne – problematyka prawnapod redakcją naukową prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak obejmuje zagadnienia ważne dla funkcjonowania wszystkich sektoró
Królikowska Olczak Maria / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń
Seria o prawie podatkowym stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów sp
Smoleń Paweł / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo podatkowe podręczniki
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 23 kwietnia 2018 roku
Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkuren
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Kodeks spółek handlowych