501788771
kontakt@bookslandia.pl

C.H. Beck

Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz
Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz
Praktyczny komentarz do artykułów 252–316 Kodeksu karnego. W sposób czytelny i syntetyczny omawia najważniejsze kwestie związane z wykładnią ww. przepisów Kodeksu karnego. Autor omawiając p
Bartłomiej Gadecki / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Kodeks karny komentarz
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych B
Stan prawny: 17 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO
Flisek Aneta / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo podatkowe
Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług U
Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (tak
Szymczyk Przemysław / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Literatura
Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych
Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych
Praca stanowi wnikliwą i wieloaspektową analizę problematyki zdolności procesowej w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. W pracy podjęto szereg kluczowych zagadnień związa
Rawczyński Paweł / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Literatura
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 23 kwietnia 2018 roku
Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółk
Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Źródła prawa Ustawy i kodeksy
Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych B
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 30.4.2018 r., które wynikają z ustawy z dnia 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące dz
Flisek Aneta / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej
Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej U
W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyj
Świtała Krzysztof / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawa człowieka
Prawo sportowe
Prawo sportowe B
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa sportowego, porządkujące rozważania co do głównych zagadnień prawnych w tym zakresie. Zawarty w niej wykład prowadzony jest wedle standardów
Leciak Michał / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Pozostałe działy prawa
Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technologii
Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technologii U
Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki na narzędzia prawne mogące posłużyć spadkodawcy do kształtowania stosunków społecznych mortis causa. Autor spogląda na dotychczasowe
Załucki Mariusz / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo spadkowe
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika
Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Oprac
Mitrus Leszek / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo pracy
Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej
Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej U
W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rząd
Górnicz Mulcahy Agnieszka / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo pracy
Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio
Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio
Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla t
Marcinkowski Bartosz / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawa człowieka
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych
Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpiecze
Rutkowska Tomaszewska Edyta / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii pr
Błaszczyk Cezary / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo autorskie Prawo patentowe
Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym
Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym
Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone instytucji remonstracji (dawniej określanej również mianem przedstawienia). Środek prawny, jakim jest remonstracja, doskonale wpi
Szewczyk Ewa / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo administracyjne
Fragmentacja prawa międzynarodowego
Fragmentacja prawa międzynarodowego U
Monografia poświęcona jest zagadnieniu ważnemu, aktualnemu i trudnemu, jakim jest zagadnienie fragmentacji prawa międzynarodowego. Monografia napisana jest na bardzo wysokim poziomie metodologiczn
Cała Wacinkiewicz Ewelina / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo międzynarodowe