501788771
kontakt@bookslandia.pl

C.H. Beck

Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty
Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty
Aż 220 wzorów aktów notarialnych z komentarzem, orzecznictwem i kosztami. Dodatkowo, edytowalne wersje wzorów na płycie CD. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty to publika
Andrzej Jan Szereda / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo o adwokaturze notariacie
Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej
Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej
Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie problematyki umów dotyczących spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej.
Pazdan Jadwiga / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo spadkowe
Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
Prezentowana publikacja dotyczy szeregu istotnych na gruncie prawa spółek i prawa cywilnego zagadnień wiążących się z problematyką nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W
Uliasz Roman / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej
Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej
Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej str
Osiejewicz Joanna / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Górnictwo Gazownictwo Kopaliny
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jes
Gajewski Dominik / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo podatkowe
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wra
Roman Hauser / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Postępowanie administracyjne
System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne
System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne
W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych eksperyment medyczny terapia eksperymentalna świadczenia zdrowotne wspomagające pr
Bosek Leszek / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo medyczne
Forma w umowach z udziałem konsumentów
Forma w umowach z udziałem konsumentów
Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów.
Mateusz Grochowski / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo konsumenckie
Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD
Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań
Daniel Paweł / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów
Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów U
Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku. Podobnie w jaki sposób prawo spadkowe w meryt
Żarnowiec Łukasz / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo spadkowe
Prawo karne jutra między pragmatyzmem a dogmatyzmem
Prawo karne jutra między pragmatyzmem a dogmatyzmem U
Publikacja Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, który
Zalewski Wojciech / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Komentarze i opracowania prawne
Prawo ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 20.12.2018 r., Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1999) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czyt
C.H. Beck / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo ochrony środowiska
Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością U
Reforma kapitału zakładowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w doktrynie prawa spółek, a prezentowany - funkcjonalny sposób jego ujęcia - całkowicie odbiega od prezentowanyc
Żurek Michał / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych U
Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powó
Ochmann Paweł / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo karne wobec Konstytucji
Prawo karne wobec Konstytucji
Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikac
Pająk Maciej / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo konstytucyjne państwowe
Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Stan prawny: 22 maja 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO
C.H. Beck / Wydanie 2018 / C.H. Beck/ Prawo bankowe