501788771
kontakt@bookslandia.pl

C.H. Beck

Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki
Piotrowski Marek / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Finanse publiczne
Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim
Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim
Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce normatywnych wzorców umów spółek handlowych w prawie polskim. Autor dokonuje oceny normatywnych wzorców umów spółek handlow
Leśniak Marek / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego
Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego
Publikacja stanowi pierwszą w Polsce monografię dotyczącą instytucji sprostowania prasowego po wejściu w życie ustawy z 14.9.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dziennik Ustaw z 2012 r.
Drozdowicz Krysztof / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe
Ustawa o policji 2017 Beck
Ustawa o policji 2017 Beck
Stan prawny: 9 maja 2017 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.09.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i
Flisek Aneta / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomo
Anna Brzezińska / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Pomoc społeczna
Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego
Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego
Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004. Jej treść obejmuje także problem kon
Kostecka Jurczyk Daria / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo dostępu do dóbr publicznych
Prawo dostępu do dóbr publicznych
Prezentowana monografia koncentruje się na problematyce administracyjnoprawnych aspektów dostępu do dóbr publicznych. Zamiarem autora było wykazanie instytucji prawa dostępu do dóbr publicznych
Zaborniak Paweł / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo administracyjne
Zdolność patentowa programów komputerowych
Zdolność patentowa programów komputerowych
Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń. Analizie poddano zarówno historyczne uwarun
Porzeżyński Marek / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo autorskie Prawo patentowe
Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Diagnoza analiza scenariusz
Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Diagnoza analiza scenariusz
W publikacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, który dostarcza informacji na temat podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsięb
Steinerowska Streb Izabella / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Ekonomia
Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.W podręczniku \"Historia ustroju i prawa sadowego Polski\" omówione są zasady ustrojowe, źródła i s
Maciejewski Tadeusz / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji
Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji
Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji to książka, której celem jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ administracji podlega
Gutowski Maciej / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo konstytucyjne państwowe
Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD
Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD
Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkanio
Maciej Nowak / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Nieruchomości poradniki
Zarys prawa administracyjnego
Zarys prawa administracyjnego
Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawn
Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo administracyjne podręcznik
Wymuszone zaginięcia w Europie
Wymuszone zaginięcia w Europie Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw
Książka jest pierwszą w Polsce pozycją na temat zjawiska wymuszonych zaginięć w kontekście europejskim. Zawiera pogłębioną analizę procesu kształtowania się międzynarodowych standardów
Baranowska Grażyna / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawa człowieka
FATCA Komentarz
FATCA Komentarz
Komentarz dotyczący regulacji FATCA, tj: umowy z 7.10.2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowi
Łukasz Kumkowski / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo podatkowe
Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego
Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego
Prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego coraz to nowe aspekty ujawniają się w miarę rozwoju stosunków społecznych, wypadków politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki. Z jednej st
Prof. AszWoj dr hab. Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawa człowieka