tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

CeDeWu

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się pr
Bartoszewicz Anna / Wydanie 2011 / CeDeWu/ Kontrola finansowa Audyt
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkac
Przybylska Joanna / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Kontrola finansowa Audyt
Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Książka stanowi syntetyczną analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom n
Janczyk Strzała Elżbieta / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Audyt i Controlling
Dlaczego nie jesteśmy bogaci?
Dlaczego nie jesteśmy bogaci? Dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej
Książka jest dziełem znanej na rynku księgarskim spółki autorskiej, której ambicją jest przybliżanie dziejów gospodarczych Polski w sposób budzący zainteresowanie nie tylko wąskiej grupy
Wójtowicz Grzegorz / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Mikroekonomia i makroekonomia
Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa
Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa
Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2007 roku i w niektórych krajach trwa do dzisiaj, uświadomił wszystkim, że wiedza ekonomiczna polskiego społeczeństwa jest niestety niewie
Noga Beniamin / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Dydaktyka Nauczanie Edukacja
Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie
Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe
W książce przedstawiono dogłębną charakterystykę ekoinnowacji i przeanalizowano ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono wśród spółek notowanych w ramach indek
Przychodzeń Justyna / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Ekologia Ochrona środowiska
Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego
Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego
Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i fu
Borcuch Artur / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Pieniądz Inflacja
Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych
Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową
Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest po
Dziawgo Ewa / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Giełda Rynki finansowe
Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność
Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność
Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzi
Karpińska Mizielińska Wanda / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Finanse międzynarodowe Dotacje unijne
Zarządzanie w kryzysie
Zarządzanie w kryzysie Aspekty organizacyjne i psychologiczne
Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, w jaki sposób i organizacyjnymi, państwowymi, czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kry
Wojciechowska Filipek Sylwia / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Psychologia Psychoterapia
Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych
Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych
Praca naukowo-podręcznikowa J. Engelhardta Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych jest na polskim rynku wydawniczym absolutnie oryginalnym i niepowtarzalnym op
Engelhardt Juliusz / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Transport szynowy Kolej
Benchmarking doskonałości hoteli historycznych
Benchmarking doskonałości hoteli historycznych
Każdy poszukuje ścieżek do doskonałości. Niniejsza książka adresowana zarówno do profesjonalistów, w jaki sposób i do turystów, zwłaszcza koneserów pałaców i zamków, pokazuje trajektor
Perechuda Kazimierz / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Turystyka Hotelarstwo
Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji
Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji
W historii nauk o finansach próżno jest szukać drugiej teorii, która w równym lub większym stopniu podzieliłaby środowisko akademickie, co koncepcja efektywności informacyjnej rynków. Ksią
Ciołek Maciej / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Giełda Rynki finansowe
Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce
Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce
Rzeczywistość gospodarcza każdego dnia przynosi liczne dane, które w zależności od ludzkiej wrażliwości przekształcane są w informację, ułatwiającą podejmowanie decyzji. Nadal jednak w n
Makowski Michał / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Marketing Badania marketingowe
Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego
Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego
Federalizm fiskalny to współczesna koncepcja ekonomiczna przeciwstawna idei centralizmu, oparta na formule wielopoziomowych finansów publicznych oraz koncentrująca się na poszukiwaniu optymalnego
Poniatowicz Marzanna / Wydanie 2018 / CeDeWu/ Finanse publiczne
Kontrola publiczna
Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana
Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych inform
Dobrowolski Zbysław / Wydanie 2019 / CeDeWu/ Kontrola finansowa Audyt