501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Chruściel Łukasz

Szybak Bizacka Sandra,

Infor Biznes


Isbn 9788365986467 | Wydanie /2018 | Stron 212

Cena: 74.95 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem (w tym powierzania ich pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych) w niedziele i święta w placówkach handlowych. Najnowsze wydanie zostało uzupełnione o pytania i odpowiedzi dotyczące nowych zasad prowadzenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem. Nowe regulacje budzą bowiem w praktyce sporo wątpliwości. Problemy pojawiają się zarówno na tle nieprecyzyjnych pojęć użytych w ustawie (takich w jaki sposób np. placówka handlowa, czynności związane z wykonywaniem handlu), w jaki sposób i w zakresie katalogu obiektów wyłączonych spod zakazu handlu (ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia). W niniejszym wydaniu staramy się wyjaśnić Państwu nowe zasady i rozwiać wątpliwości, które już powstały na tle stosowania ustawy. Zwłaszcza, że literalne brzmienie przepisów i wykładnia prezentowana przez Ministerstwo i PIP w wielu przypadkach nie są ze sobą spójne. Jednoznaczność regulacji nabiera jednak istotnego znaczenia zwłaszcza w kontekście możliwej odpowiedzialności wykroczeniowej czy karnej za naruszenie ustawy. Odpowiada na pytania dotyczące: zakresu ograniczenia handlu w niedziele i święta definicji handlu i czynności związanych z handlem doby niedzielnej i świątecznej placówek handlowych nieobjętych zakazem zasad ograniczenia handlu w Wigilię i Wielką Sobotę
Księgarnia prawnicza poleca Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta