501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Czas pracy praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)

Piotr Ciborski

Wydawnictwo ODDK


Isbn 9788378043607 | Wydanie 3/2017 | Stron 180

Cena: 100.58 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Stosowanie w praktyce przepisów o czasie pracy jest skomplikowane i trudne z uwagi na ich poziom szczegółowości i różnorodne interpretacje dokonywane przez różnych specjalistów. Książka zawiera szczegółowe omówienie instytucji prawa pracy z zakresu:
- planowania i rozliczania czasu pracy,
- stosowania poszczególnych systemów i rozkładów czasu pracy,
- zasad udzielania odpoczynku,
- zlecania i rekompensowania pracy w wolne soboty i niedziele oraz święta,
- organizowania pracy w godzinach nadliczbowych i jej rozliczania,
- rekompensowania pracy w nocy.

Na uwagę zasługuję liczne przykłady, wzory dokumentów, harmonogramy czasu pracy. Dodatkowy walor merytoryczny komentarze to odesłania do poglądów MPiPS/MRPiPS oraz PIP oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Aby w praktyce prawidłowo stosować przepisy o czasie pracy, należy dokonać niezbędnych zapisów w regulacjach wewnętrznych takich jak regulamin pracy, a u pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy i zatrudniającego poniżej 50 pracowników, w obwieszczenia o czasie pracy. Dopiero precyzyjne zapisy w prawie wewnętrznym oraz spersonifikowanie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o czasie pracy, daje szansę na ich przestrzeganie u danego pracodawcy.
Księgarnia prawnicza poleca Czas pracy praktyczny komentarz