501788771
kontakt@bookslandia.pl

Czas pracy w służbie zdrowia

,
INFOR PL S.A.
Isbn 9788377160534
Wydanie 1/2011
Stron 208
Dostępność: brak

Tematyką książki jest rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2011 r. W lipcu 2011 r. wchodzi w życie Ustawa o działalności leczniczej, która zmienia zasady funkcjonowania placówek służby zdrowia obowiązujące przez ostatnie 20 lat. Książka uwzględnia:
zasady ustalania wymiaru czasu pracy po zmianach od 1 stycznia 2011 r. nowe normy czasu pracy pracowników medycznych
Autorka szczegółowo opisuje również:
jakie systemy czasu pracy stosować w podmiotach leczniczych,
jak rozliczać dyżury medyczne,
w jaki sposób udzielać pracownikom podmiotów leczniczych odpoczynków dobowych i tygodniowych,
jak rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i w nocy,
jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy w podmiotach leczniczych,
czy od 1 lipca 2011 r. w podmiotach leczniczych będzie można stosować przepisy ustawy antykryzysowej

Polecam Czas pracy w służbie zdrowia