501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

Haski Ksawery

Wydawnictwo Sigma


Isbn 9788360829684 | Wydanie 1/2018 | Stron 105

Dostępność: brak

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych.
W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2018 są przedstawione:
- zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych
- zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy
- gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej
- zasady przechowywania i archiwizowania akt.

W książce znajdują się 52 gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej z komentarzem:
- kwestionariusz osobowy;
- świadectwo pracy;
- zakres obowiązków;
- umowa o pracę;
- wypowiedzenie warunków pracy;
- rozwiązanie umowy o pracę;
- lista obecności;
- plan urlopów i karta urlopowa;
- ewidencja pracowników;
- lista płac za miesiąc;
- imienna karta wynagrodzeń;
- karta ewidencyjna;
- rachunek kosztów podróży;
- ewidencja przebiegu pojazdu;
- zawiadomienie;
- umowa zlecenia;
- rachunek za prace zlecone;
- wzór protokołu wypadek przy pracy;
- i inne .....

Książka jest głównie adresowana do pracodawców - właścicieli firm, szefów, prezesów, dyrektorów, kierowników jednostek gospodarczych i organizacyjnych, komórek kadrowo płacowych. We wzorach dokumentacji i ewidencji pracowniczej uwzględniono najnowsze zmiany w kodeksie pracy i w przepisach wykonawczych, a także zmiany w innych przepisach, w tym w sferze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, systemu podatkowego, umów cywilnoprawnych i archiwizowania akt. Uwzględniono przepisy o VAT, po najnowszych zmianach, odnoszące się do czynności wykonywanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok
Księgarnia prawnicza poleca Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018